Pudel

Till pälsvården behöver du karda, gles kam och borste med metallpiggar utan plastpluppar längst ut. Pälsen ska badas ofta och borstas och fönas till ett spikrakt resultat.

Till klippning behövs främst en bra sax och en klippmaskin till att raka nos, tassar och svansrot. Vill du klippa enkla vardagsfrisyrer finns längre skär som ofta passar samma maskin.

Nos, tassar och svansrot rakas med skär 10, 15, 30 eller 40 där 40 är kortast. Man kan även raka med en trimmer tex Oster pro 600i där du väljer längd genom att vrida på ringen på maskinen. Ansiktet rakas från örat till ögonvrån, hela nosen och en liten bit ner på halsen.

En enkel och fin vardagsfrisyr kan du få genom att raka pälsen på kroppen med tex skär 4F och saxklippa huvud och ben. Börja raka strax efter manken och jämna istället ut den pälsen med sax så du får en liten man. Raka inte heller ner på benen utan jämna också det med sax.

På sommaren vill du kanske ha en kort badfrisyr och en mycket enkel frisyr är då att raka kroppen med skär 7F ca 3mm eller 5F ca 6 mm och benen med skär 3(F) ca 13 mm. Med de korta längderna kommer pälsen inte tova i första laget.


Vi rekommenderar följande produkter:

Borste:
Andis Slickerborste, large, svart

Kammar:
Oster trimkam 10”

Klippsaxar:
Rose Line 88081 guldsaxen, finns även i rosa och silverfärg
Roseline 89700 premiumsax
Roseline 82075 finns även i rosa

Vi har både kortare, längre och även böjda saxar om du hellre vill ha det.


Klippmaskiner:
Oster A5
Oster A5 2-speed
Oster A6
Oster A6 Comfort
Oster pro 3000 i
Andis AGR+
Andis AGC2

Skär:
10 som klipper en längd på ca 1.5 mm
15 som klipper en längd på ca 1.2 mm
30 som lämnar en längd på ca 0.5mm
40 som lämnar en längd på ca 0.10 
4,4F som lämnar en längd på ca 9.5 mm